• darkblurbg

Het doel van DenkWerk is om bij te dragen aan het maatschappelijk debat en verandering in gang te zetten. Alle informatie uit onze rapporten mag dan ook vrijelijk gebruikt en gedeeld worden. Een bronvermelding stellen wij op prijs.

Als je in contact wilt komen met DenkWerk, stuur dan een e-mail naar: contact@denkwerk.online