• darkblurbg

De online wereld.nl (februari 2021)

HOE WE GRIP TERUGPAKKEN OP ONZE ONLINE WERELD  (DOWNLOAD)

Nederlanders spenderen gemiddeld zo’n 4 uur en 44 minuten per dag online. Ons leven is daarmee razendsnel, fundamenteel veranderd. Maar hoeveel grip heeft Nederland eigenlijk op zijn online wereld? 

De opkomst van de online wereld heeft veel bijgedragen aan de maatschappij, zoals een efficiëntere en innovatievere economie, verhoogd levensgemak en toegang tot eindeloze informatie. Tegelijkertijd wordt de online wereld geplaagd door allerlei problemen, zoals desinformatie, verslavende werking van sociale media, de macht van Big Tech en grootschalige privacy-inbreuk. Veel van deze problemen zijn ontstaan omdat Nederland bij de ontwikkeling van de online wereld vaak achter de feiten aan loopt.

Hoewel de online wereld van enorm belang is voor Nederland, staat het nog erg laag op de politieke agenda. De Europese Unie ziet het als hoogste prioriteit na klimaat en voor China is het zelfs nummer één, maar Nederlandse politieke partijen verwijzen er slechts sporadisch naar in verkiezingsprogramma's. Daar moet verandering in komen. 

In dit rapport geven wij een holistisch overzicht: hoe hangen verschijnselen samen, wat zijn de belangrijkste pijnpunten en in welke richting liggen de oplossingen? Daarbij kijken we steeds naar wat Nederland zélf moet doen om burgers en bedrijven in de online wereld te beschermen en laten floreren.

 

Download het rapport:

DenkWerk - De online wereld.nl: hoe we grip terugpakken op onze online wereld (23 MB)

Auteurs: Barbara Baarsma, Bernard ter Haar, Boudewijn Wijnands, Frans Blom, Hans Wijers, Jaap Winter, Marelle van Beerschoten, Rianne Letschert en Robert van der Veeken