• darkblurbg

Nederland in Beweging (september 2023)

NEDERLAND IN BEWEGING - EEN TOEKOMSTVISIE EN BELEIDSPRIORITEITEN (DOWNLOAD)

 

Er gaat de komende decennia veel veranderen. Nederland en Europa vergrijzen, de wereld digitaliseert, de wereldorde wankelt, en de aarde wordt steeds minder leefbaar. Om als Nederland goed te kunnen navigeren in deze veranderende wereld, is een toekomstvisie met daaruit volgende beleidsprioriteiten nodig. Wij zien een heldere agenda voor Nederland, bestaande uit vijf prioriteiten:

  • De ontwikkeling van een goed opgeleide bevolking;
  • De transitie naar een hoogwaardige, schone economie;
  • Het creëren van ruimte en investeren in de fysieke leefomgeving;
  • Het versterken van het sociale weefsel;
  • Het terugbrengen van Nederland binnen de grenzen van een leefbare aarde.

Wij denken dat het kan! Wij denken dat Nederland de komende jaren met succes grote systeemwijzigingen kan doorvoeren. Er is wel een absolute randvoorwaarde om dat te kunnen bewerkstelligen: het vergroten van het handelingsvermogen van de overheid. De overheid dient te regisseren vanuit een breedgedragen toekomstvisie en een stevig maatschappelijk mandaat.

Op dit moment stapelen de crises en uitdagingen zich echter op – en Nederland staat grotendeels stil. Om Nederland weer in beweging te krijgen zijn ingrijpende veranderingen nodig, zodat de overheid de rol van transitieregisseur met succes kan vervullen. In dit rapport doen we concrete suggesties voor de invulling van bovengenoemde prioriteiten.

 

Download het rapport:

DenkWerk: Nederland in Beweging - Een toekomstvisie en beleidsprioriteiten (7 MB)

Auteurs: Barbara Baarsma, Bernard ter Haar, Boudewijn Wijnands, Frans Blom, Hans Wijers, Haroon Sheikh, Jaap Winter, Marelle van Beerschoten, Marion Koopman, en Max Mathijssen