• darkblurbg

Publiek en Effectief, het kan! (juli 2020)

publieke sector

Als er ooit een tijd is geweest waarin het belang van een sterke publieke sector duidelijk werd, dan is het wel de afgelopen periode. Waar de afgelopen 30 jaar voornamelijk het belang van de markt domineerde, maakt de coronacrisis in één klap duidelijk dat de private sector alleen kan bestaan onder de paraplu van een goed functionerende publieke sector. Het is de ruggengraat van onze samenleving.

naar een kwalitatief hoogwaardige en robuuste publieke sector  (download)

Als er ooit een tijd is geweest waarin het belang van een sterke publieke sector duidelijk werd, dan is het wel de afgelopen periode. Waar de afgelopen 30 jaar voornamelijk het belang van de markt domineerde, maakt de coronacrisis in één klap duidelijk dat de private sector alleen kan bestaan onder de paraplu van een goed functionerende publieke sector. Het is de ruggengraat van onze samenleving.

Terugkijken op het functioneren van de publieke sector in de afgelopen maanden, levert een gemengd beeld op. We zien hardwerkende en goedwillende professionals die in moeilijke omstandigheden goede zorg of goed onderwijs proberen te geven. Daarbij weinig bureaucratische sturing die hen tegenhoudt. Op vele plaatsen creatieve oplossingen en snelle aanpassingen. In tijden van urgentie blijkt veel mogelijk. Maar we zien ook dat de zorg totaal niet op deze pandemie was voorbereid, hoewel deze allang was aangekondigd, dat het onderwijs plotseling een grote digitale stap moest maken vanuit een bijzonder zwakke uitgangspositie. Dat brengt ons bij een veel minder positief beeld als we kijken naar de meer structurele ontwikkelingen. Onze hoogwaardige publieke sector is aan het eroderen en dat is zonde.

Onze publieke sector vraagt om een herwaardering. We moeten naar een systeem dat impact verkiest boven output. Een systeem dat zeker stelt dat ‘beleid’ al rekening houdt met ‘uitvoering’, maar ook dat ‘uitvoering’ handelt in de geest van het ‘beleid’. Dit vraagt niet alleen om gefundeerd beleid en een sterke uitvoering, maar ook om verbinding en wederzijds begrip. Met dit rapport hopen we de discussie over de toekomst van de publieke sector te voeden. Een kwalitatief hoogwaardige en robuuste publieke sector is tenslotte voor ons allen van belang.

Download het rapport:

DenkWerk - Publiek en effectief, het kan! Naar een kwalitatief hoogwaardige en robuuste publieke sector (14 MB)

Auteurs: Bernard ter Haar, Boudewijn Wijnands, Frans Blom, Hans Wijers, Jaap Winter, Marelle van Beerschoten, Rianne Letschert en Hanna Verheijdt