• darkblurbg
  • darkblurbg

De datagedreven toekomst.nl (februari 2021)

HOE WE VORMGEVEN AAN ONZE TOEKOMST IN DE DATAGEDREVEN WERELD  (DOWNLOAD)

Onze toekomst is een datagedreven samenleving waarin intelligentie verweven raakt met onze fysieke werkelijkheid. De online wereld is in deze datagedreven samenleving het zenuwstelsel dat alles met elkaar verbindt. Maar is onze online wereld wel klaar voor die rol?

In 2025 zal 90% van onze online wereld bestaan uit het internet der dingen en slechts 10% uit het internet der mensen. In het internet der dingen worden objecten verbonden om data te genereren, uit te wisselen en toe te passen in algoritmen. Deze dataficatie biedt allerlei kansen op innovatie, doordat diensten en producten versterkt worden met een beter voorspellingsvermogen, personalisatie en automatisering. Dit luidt een fundamentele transitie in voor de manier waarop wij produceren, handelen, genezen, onderwijzen, wonen en samenleven.  

Grote hoeveelheden data en diverse data zijn in deze wereld de kritieke brandstof om te innoveren en concurreren. Dataconglomeraten uit de VS en China zijn hard op weg om een onoverbrugbare voorsprong op te bouwen. Net zoals zij op dit moment poortwachters zijn van internetmarkten, kunnen zij dat in de datagedreven wereld ook worden van bijvoorbeeld de auto-industrie, gezondheidszorg en energiesector. Om te zorgen dat Nederlandse bedrijven kunnen blijven concurreren in hun eigen markten zullen zij óók toegang tot veel en diverse data nodig hebben. Daarom is het noodzakelijk dat Nederlandse bedrijven onderling data gaan delen op schaal.

Dit rapport beschrijft welke stappen genomen moeten worden om datadelen op schaal te realiseren. Hiervoor is nog een lange weg te gaan. Te weinig bedrijven delen te weinig data. Nederland heeft een strategie nodig om de randvoorwaarden voor datadelen op schaal zo snel mogelijk te realiseren. Daarin ligt een grote rol voor zowel overheid als bedrijfsleven. Alleen op deze manier beschermen wij de Nederlandse welvaart en blijven wij meester over de algoritmen die vormgeven aan onze leefwereld. 

 

Download het rapport:

DenkWerk - De datagedreven toekomst.nl: hoe we vormgeven aan onze toekomst in de datagedreven wereld (30 MB)

Auteurs: Barbara Baarsma, Bernard ter Haar, Boudewijn Wijnands, Frans Blom, Hans Wijers, Jaap Winter, Marelle van Beerschoten, Rianne Letschert en Robert van der Veeken