• darkblurbg

DenkWerk is een onafhankelijke denktank die met krachtige ideeën bij wil dragen aan een welvarend, inclusief en vooruitstrevend Nederland. Hiervoor brengt DenkWerk Nederlanders bij elkaar die hun rijke kennis, ervaring en creativiteit willen inzetten om richting te geven aan brede maatschappelijke vraagstukken die hen na aan het hart liggen. Om dat te bereiken doet DenkWerk haar eigen onderzoek, gebruikmakend van een breed netwerk van experts. Hiermee willen we vraagstukken grondig onderzoeken, structuur brengen en inspiratie aandragen voor acties of verder onderzoek.

Om bij te dragen aan het maatschappelijk debat en verandering in gang te zetten, streven we ernaar de resultaten van ons werk in het publieke domein te delen.

 

De leden van DenkWerk zijn:

 

Angelien Kemna is lid van de raad van Commissarissen van AXA Groep en NIBC. Voorheen was zij lid van de Raad van Bestuur van APG met verantwoording voor de beleggingen en financieel beheer en risico. Tevens was zij hoogleraar Corporate Governance en Econometrie aan de Erasmus Universiteit.

 

Bernard ter Haar is directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie op het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voormalig directeur Financiële Markten en plaatsvervangend thesaurier-generaal op het ministerie van Financiën. Tevens is hij lid van de Raad van Toezicht van SNV Netherlands Development Organisation.

 

Boudewijn Wijnands is oprichter en CEO van Deedmob, een online platform voor vrijwilligerswerk. Na een master aan de Universiteit van Oxford heeft hij verschillende financiële traineeships gedaan alsmede publieke sector traineeships bij de Verenigde Naties, de Nederlandse Ambassade in Ghana en de Europese Commissie.

 

Feike Sijbesma is bestuursvoorzitter van DSM en lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank en Unilever. Daarnaast is hij deel van de Global CEO Council van de Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries en een Climate Leader van de World Bank. Ten slotte is hij co-chair van de High Level Leadership Forum on Competitiveness and Carbon Pricing.

 

Frans Blom is Chairman van BCG Nederland en voormalig lid van de Executive Committee van BCG wereldwijd. Tevens is hij jurylid voor de Young Captain Award en de Nationale Iconen (ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen bij Van Lanschot Kempen en lid van de Klankbord Groep Adaptieve Krijgsmacht (ministerie van Defensie).

 

Hans Wijers is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij ING en bij Heineken en commissaris bij HAL Holding. Daarnaast is hij voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten en voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Koninklijk Concertgebouw N.V. Voorheen was hij voorzitter Raad van Bestuur van AkzoNobel.

 

Jaap Winter is partner van Phyleon governance & leadership. Daarnaast is hij bestuurder van Randstad Beheer BV. en van de Goldschmeding Foundation. Jaap is professor aan de UvA en de VU en Distinguished Visiting Professor aan INSEAD. Jaap is lid van de Raad van Commissarissen van Randstad N.V. en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum (Foto credit: Peter Boer)

 

Marelle van Beerschoten is oprichter en Managing Director van Digital Shapers, dat werkt aan datagedreven transformatie binnen organisaties. Daarnaast is zij lid van de Raad van Advies van de Amsterdam Business School - Universiteit van Amsterdam en van het e-learning bedrijf Tagpoint. Voorheen was zij eigenaar van Applified en young advisor van StartupDelta.