• darkblurbg

DenkWerk is een onafhankelijke denktank die met krachtige ideeën bij wil dragen aan een welvarend, inclusief en vooruitstrevend Nederland. Hiervoor brengt DenkWerk Nederlanders bij elkaar die hun rijke kennis, ervaring en creativiteit willen inzetten om richting te geven aan brede maatschappelijke vraagstukken die hen na aan het hart liggen. Om dat te bereiken doet DenkWerk haar eigen onderzoek, gebruikmakend van een breed netwerk van experts. Hiermee willen we vraagstukken grondig onderzoeken, structuur brengen en inspiratie aandragen voor acties of verder onderzoek.

Om bij te dragen aan het maatschappelijk debat en verandering in gang te zetten, streven we ernaar de resultaten van ons werk in het publieke domein te delen.

 

De leden van DenkWerk zijn:

 

Barbara Baarsma is directievoorzitter van Rabobank Amsterdam, hoogleraar Toegepaste Economie aan de UvA en voorzitter van de Bankraad van DNB.  Ook is Barbara lid van de Monitoringcommissie Corporate Governance, het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, de Raad van Advies van de Taskforce Korte Ketens en het bestuur van Stichting Alzheimer. Daarnaast is Barbara lid van de Jury Nationaal Iconen. Voorheen was ze onder andere kroonlid bij de SER.

 

Bernard ter Haar is buitengewoon adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, en voorheen directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bernard is daarnaast voormalig directeur Financiële Markten en plaatsvervangend thesaurier-generaal op het ministerie van Financiën. Tevens is hij lid van de Raad van Toezicht van SNV Netherlands Development Organisation.

 

Boudewijn Wijnands is oprichter en CEO van Deedmob, een online platform voor vrijwilligerswerk. Na een master aan de Universiteit van Oxford heeft hij verschillende financiële traineeships gedaan alsmede publieke sector traineeships bij de Verenigde Naties, de Nederlandse Ambassade in Ghana en de Europese Commissie.

 

 

Frans Blom is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen. Hij is ook mede-oprichter van DenkWerk, Senior Partner Emeritus bij de Boston Consulting Group, President van de INSEAD Alumni Association, jurylid van de Young Captain Award en lid van de Klankbord Groep Adaptieve Krijgsmacht (ministerie van Defensie).

 

 

Hans Wijers is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij ING en commissaris bij HAL Holding. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Koninklijk Concertgebouw N.V. Voorheen was hij voorzitter van Natuurmonumenten, voorzitter van de Raad van Bestuur van AkzoNobel, en Minister van Economische Zaken.

 

Jaap Winter is partner bij Phyleon governance & leadership. Daarnaast is hij bestuurder van Randstad Beheer BV en van de Goldschmeding Foundation. Jaap is professor aan de UvA en de VU en Distinguished Visiting Professor aan INSEAD. Jaap is lid van de Raad van Commissarissen van Randstad N.V. en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum.

 

Marelle van Beerschoten is oprichter en Managing Director van Digital Shapers, dat werkt aan datagedreven transformatie binnen organisaties. Daarnaast is zij lid van de Raad van Advies van de Amsterdam Business School - Universiteit van Amsterdam en van het e-learning bedrijf Tagpoint. Voorheen was zij eigenaar van Applified en young advisor van StartupDelta.

 

Rianne Letschert is Rector Magnificus van de Universiteit Maastricht waar zij tevens hoogleraar internationaal recht en victimologie is. Zij is lid van de Raad van Toezicht van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, het Bonnefanten Museum Maastricht en Fonds Slachtofferhulp. Sinds januari 2020 is zij voorzitter van het begeleidingscollege van het Sociaal Cultureel Planbureau. Tevens is ze lid van het Adviescollege Levenslanggestraften. In 2019 werd ze verkozen tot Topvrouw van het jaar.