• darkblurbg

Migratie als motor (juni 2023)

MIGRATIE ALS MOTOR - HOE NEDERLAND MIGRATIE KAN INZETTEN ALS DRIJVENDE KRACHT (DOWNLOAD)

 

Migratie naar Nederland neemt toe en dat kan knellen. Het zet grote druk op de fysieke leefomgeving, terwijl Nederland nu al tegen zijn fysieke grenzen aanloopt. Ook de sociale cohesie komt onder spanning te staan door de toenemende verscheidenheid aan mensen en culturen. Tegelijkertijd kan Nederland niet zonder migratie. Migratie speelt een sleutelrol in het redden van een anders ontsporende arbeidsmarkt, als ook in het betaalbaar houden van de Nederlandse verzorgingsstaat.

Met dit rapport proberen wij bij te dragen aan een visie op migratie. We hebben vier scenario's ontworpen voor de bevolkingsontwikkeling van Nederland tot 2070. Voor ieder scenario wordt berekend en beredeneerd wat voor impact dit zou hebben op het gebied van de publieke voorzieningen, economie, fysieke leefomgeving, en sociale samenhang. De keuzes die hieruit voortkomen worden tegen elkaar afgezet. Zo kunnen we de balans opmaken: wat voor (migratie)beleid is nodig om de brede welvaart nu en in de toekomst te waarborgen?

Op dit moment wordt er echter nog nauwelijks integraal migratiebeleid gevoerd. Dat moet en kan anders. Migratie is de motor achter de bevolkingsgroei komende decennia en daarmee een bepalende factor voor het Nederlandse toekomstbeeld. Dit rapport laat zien dat gericht migratiebeleid kan worden ingezet als drijvende kracht achter de brede welvaart van Nederland.

 

Download het rapport:

DenkWerk: Migratie als motor - Hoe Nederland migratie kan inzetten als drijvende kracht (42 MB)

Auteurs: Barbara Baarsma, Bernard ter Haar, Boudewijn Wijnands, Frans Blom, Hans Wijers, Haroon Sheikh, Marelle van Beerschoten, Marion Koopman, en Max Mathijssen

Appendix: DenkWerk: Migratie als motor - Online appendix